Een verkeersboete onvangen, wat nu?

Een aantal verkeersinbreuken wordt door de politie door middel van een onmiddellijke inning afgehandeld. Deze wordt naar de overtreder gestuurd, of, wanneer deze niet gekend is, naar de eigenaar van het voertuig.

U gaat akkoord met de voorgestelde boete?
Dan betaald u het voorgestelde bedrag:

 1. met overschrijving op rekeningnummer BE34 6792 0036 2590.
 2. via de website www.verkeersboetes.be
  * Vergeet bij beide niet de gestructureerde mededeling te vermelden. Deze vindt u samen het juiste bedrag in de begeleidende brief.
   
 3. of u betaald via de bank-app op uw smartphone. U dient dan de QR-code te scannen, die u op de begeleidende brief kan terugvinden. (Dit geldt voorlopig enkel voor rekeninghouders van Belfius en KBC.)
   

Hoe betwist u de verkeersboete?
Op de brief vindt u het proces-verbaal nummer en de identificatiecode. Surf naar www.verkeersboetes.be en vul deze twee codes in. U krijgt vervolgens toegang tot twee types betwistingsformulieren die u online kan invullen:

 1. U was niet degene die de verkeersinbreuk beging: kies betwisting op persoon.

  Vermeldt op het formulier de gegevens van de persoon die de inbreuk beging. Er wordt dan een aangepaste onmiddellijke inning gestuurd naar de persoon die de inbreuk beging zodat deze de boete alsnog kan betalen.

   

 2. U bent niet akkoord met de vaststellingen van de politie: kies betwisting op feit.

  Vermeldt op het formulier waarom u niet akkoord gaat met de vaststelling van de politie. Indien de betwisting niet aanvaard wordt, riskeert u een hogere boete of kan u voor de politierechtbank gedagvaard worden.
   

Print het ingevulde betwistingsformulier uit, onderteken het en stuur het samen met eventuele bewijzen per post naar de dienst Verkeersboeten, Postbus 30046 te 1000 Brussel.Heeft u geen internet of printer of heeft u een probleem om het betwistingsformulier in te vullen, neem dan contact op met de helpdesk op telefoonnummer 02/278 55 60.
 

Vergeten te betalen?
Bij niet-betaling wordt eenmaal een herinnering gestuurd met hetzelfde bedrag.

Heeft u zonder mededeling of teveel betaald:
De titularis van de rekening waarmee de betaling werd uitgevoerd, ontvangt een brief met de nodige uitleg om het dossier verder af te handelen.

 

Heeft u nog andere vragen?
De politiediensten kunnen niet tussenkomen in de verwerking van de administratie van de verkeersboetes. Voor meer informatie kan je terecht op www.verkeersboetes.be of bij de helpdesk op het telefoonnummer 02/278 55 60.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 089 39 14 10.