Mag ik een ademtest weigeren?

Als de betrokkene weigert zich aan een ademtest of -analyse te onderwerpen, spreken we van een weigering. In dat geval moet er onmiddellijk een arts gevorderd worden die de legitimiteit zal onderzoeken van het motief dat de betrokkene inroept om zijn weigering te rechtvaardigen. Als de arts vaststelt dat de persoon in kwestie geen gerechtvaardigd motief inroept, dan staat de weigering gelijk aan een overtreding.

Bovendien wordt er ook een arts gevorderd om een bloedstaal af te nemen voor analyse als de betrokkene duidelijke tekenen vertoont van alcoholopname of zich in een gelijkaardige toestand bevindt door het gebruik van drugs of medicatie.

Als de betrokkene ook die bloedproef weigert zonder gerechtvaardigd motief, dan kunnen er uiteraard eveneens sancties opgelegd worden. Dat motief is niet noodzakelijk hetzelfde als hetgeen de weigering van een ademtest of ademanalyse had kunnen rechtvaardigen.

De weigering van een ademtest of ademanalyse, gevolgd door de weigering van een bloedproef, gelden (als ze beide ongegrond zijn) als aparte overtredingen. De persoon in kwestie kan in dat geval voor de twee overtredingen apart veroordeeld worden. Dezelfde regels gelden in de onderzoeksprocedure voor "drugs in het verkeer".

Je hebt het recht om 15 minuten te wachten voor de eerste keer dat je blaast; het is verstandig om van dat recht gebruik te maken als je kort voor de test nog alcohol gedronken hebt. Je mag de test echter niet weigeren; doe je dat toch, dan word je automatisch als 'positief' beschouwd.
 

De onmogelijkheid om een ademtest of -analyse uit te voeren

Als de omstandigheden het niet toelaten om een ademtest of -analyse uit te voeren, wordt dit niet gezien als een weigering. Het kan gebeuren dat een bestuurder niet in staat is om voldoende te blazen. In dat geval wordt betrokkene alleen aan een bloedproef onderworpen als hij of zij duidelijke tekenen van alcoholopname vertoont of zich in dronken of soortgelijke toestand bevindt door het gebruik van drugs of medicatie.

De bevoegde persoon kan zich ook in de onmogelijkheid bevinden om te controleren of de betrokken bestuurder duidelijke tekenen van alcoholopname vertoont of zich in dronken of soortgelijke toestand bevindt. Dat gebeurt regelmatig na een ongeval, wanneer de persoon in kwestie naar het ziekenhuis is overgebracht en zich in de operatiezaal bevindt. De politie kan zich dus zowel op de plaats van het ongeval als in het ziekenhuis in de onmogelijkheid bevinden om bruikbare vaststellingen te doen m.b.t. de toestand van de betrokkene op het ogenblik van de feiten. In dat geval wordt een arts gevorderd om een bloedstaal af te nemen.

Deze regels zijn ook van toepassing in de onderzoeksprocedure naar "drugs in het verkeer". In dat geval kan de onmogelijkheid voortvloeien uit een tekort aan speeksel voor de speekseltest of -analyse. De speekselproductie kan namelijk verminderen als de betrokkene veel verboden stoffen heeft ingenomen. Als het niet mogelijk is om voldoende speeksel te verzamelen voor de speekseltest en het daardoor onmogelijk is om het speeksel te analyseren, moet er onmiddellijk een arts gevorderd worden om een bloedstaal af te nemen. Immers, de uiterlijke kenmerken van recent gebruik van een van de ingenomen verboden stoffen worden in de eerste onderzoeksfase vastgesteld met de "gestandaardiseerde checklist".
 

Wat als de persoon in kwestie (nog) niet aan het rijden is?

De maatregelen die rijden onder invloed bestraffen, hebben geen betrekking op de persoon die aanstalten maakt om te rijden of om een leerling-chauffeur te begeleiden. Toch kan deze persoon gevraagd worden om zich aan een ademtest of ademanalyse te onderwerpen. Als de alcoholconcentratie het toegelaten niveau overstijgt, dan worden de klassieke veiligheidsmaatregelen toegepast, namelijk het opleggen van een rijverbod, het inhouden van het rijbewijs of indien nodig het immobiliseren van het voertuig.

Als een ademtest of -analyse onmogelijk is en de betrokkene "duidelijke tekenen vertoont van alcoholopname" of zich in een dronken of soortgelijke toestand bevindt, kan hem enkel een rijverbod en een verbod om te begeleiden opgelegd worden (6 uur in het eerste geval, 12 uur in het tweede).

Bron: Secunews.be
 

Welk resultaat kan je krijgen bij een ademtest?
 

S (safe)

Het alcoholgehalte is kleiner dan het wettelijk toegelaten maximum. (< 0,22 mg/liter)

A (alarm)

Het resultaat is positief, d.w.z. het alcoholgehalte is hoger of gelijk aan 0,22 mg/liter maar lager dan 0,35 mg/liter.

Je rijbewijs wordt voor 3 uur ingehouden door de politie.

P (positief)

Het resultaat is positief, d.w.z. het alcoholgehalte is hoger of gelijk aan 0,35 mg/liter.

  • tussen 0,35 mg/liter en 0,65 mg/liter: je rijbewijs wordt voor 6 uur ingehouden door de politie
  • hoger dan 0,65 mg/liter: de parketmagistraat wordt verwittigd. Deze kan beslissen om je rijbewijs onmiddellijk in te trekken (meestal voor 15 dagen).

 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 089 39 14 10.