Alcohol in het verkeer - Afschaffing wachttijd 15 min

Op 19 april 2024 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 14 april 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen. Vanaf 1 mei wordt de wachttijd van 15' bij een ademtest of -analyse afgeschaft. 

Alco

Om de mogelijkheid van mondalcohol uit te sluiten, kan iedereen momenteel, op eigen verzoek, over een wachttijd van 15 minuten beschikken alvorens ze een ademtest of een ademanalyse zonder voorafgaande test afleggen. 

Met moderne apparaten is het echter niet langer nodig om deze wachttijd te behouden, omdat deze in staat zijn mondalcohol op te sporen en er rekening mee te houden zonder dat deze wachttijd van 15 minuten wordt toegepast. Deze wijziging kan voor de politie een aanzienlijke tijdswinst opleveren, zodat er meer controles binnen eenzelfde tijdspanne kunnen uitgevoerd worden.

Indien het toestel “mondalcohol” waarneemt, zal een nieuwe meetcyclus worden uitgevoerd, evenwel met een tussentijd van 15 minuten.

Labels