Chat na seksueel geweld

Als je slachtoffer werd van seksueel geweld, kan je lange tijd kampen met schuld- en schaamtegevoelens. Vele slachtoffers hebben dan ook moeite om erover te praten. 

E-box

Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers van seksueel geweld nood hebben aan een anoniem, professioneel hulpverleningskanaal. Via seksueelgeweld.be wordt er een veilige ruimte aangeboden om gratis te chatten met een gespecialiseerde psycholoog. Chatoproepers ontvangen psychologische ondersteuning en kunnen op eigen tempo ook naar verdere hulpverlening worden geleid. 

Om de hand te reiken naar de vele slachtoffers van seksueel geweld en drempels naar hulp verder te verlagen, lanceert de Chat na Seksueel Geweld de video “Je bent niet alleen”.

#jebentnietalleen #chattenkanhelpen