Gezocht! - Adviseur systeembeheerder Informaticateam - Deinze

Wij zijn op zoek naar een  adviseur niveau A om ons informaticateam in het commissariaat van Deinze te versterken! Ben je gedreven in ICT-toepassingen dan ben jij de kandidaat die we zoeken! Inschrijven kan tot 12 april via de website van Jobpol.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

De gewenste kwaliteiten waarover de kandidaten bij voorkeur dienen te beschikken zijn de volgende:

Competenties:

Master in ICT en bezit rijbewijs categorie B

Kennis:

 • Beschikken over een basiskennis ‘functioneel beheer’ en de functioneel beheerder kunnen bijstaan en desgevallend vervangen;
 • In het bezit zijn van het brevet van technisch beheerder ISLP of bereid zijn het te verwerven binnen het jaar;
 • Grondige kennis van webstandaarden: HTML, CSS, Javascript en XML;
 • Grondige kennis van MS Windows Server en Linux;
 • Grondige kennis van MS Office pakketten en dynamisch webontwerp (PHP, MySQL en databaseontwerp);
 • Kennis van Java, JSP of ASP zijn een meerwaarde;
 • Kennis van het politielandschap, meer bepaald van de gangbare informaticatoepassingen, van het technisch en functioneel beheer zijn een pluspunt.
 • Kennis van het MAC OS is een meerwaarde;
 • Als technisch beheerder van de website is de kennis van Drupal een pluspunt;
 • Bereid zijn de nodige opleidingen te volgen en op de hoogte blijven van de technische evolutie binnen het domein.

Vaardigheden:

 • Probleemoplossend denken en werken;
 • Autonoom beslissingen kunnen nemen;
 • Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken;
 • Beschikken over mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
 • Planmatig, punctueel en kwaliteitsgericht kunnen werken;
 • Stressbestendig functioneren;
 • Bijdragen tot een positieve werksfeer.

Houding:

 • Discreet, eerlijk, integer en loyaal;
 • Zin voor initiatief;
 • Creatief ingesteld;
 • Leergierig en bereid zich bij te scholen;
 • Klantgericht;
 • Respect voor de termijnen.

Functiebeschrijving:

 • Optimaliseren van de interne dienstverlening op vlak van informatica;
 • Helpen bij de ontwikkeling van nieuwe informaticatoepassingen binnen de politiezone met als doel diverse operationele en ondersteunende processen te optimaliseren. Je werkt daarbij voornamelijk vanuit de behoeften van de eindgebruiker;
 • Meewerken aan het ontwikkelen van nieuwe gegevensbanken en het analyseren van data;
 • Meehelpen met het technisch informaticabeheer van de politiezone. Zo zorg je mee voor:
 • Het beheer van de ICT-infrastructuur (ANPR, GIS, Fleetlogger, digitaal archief, …):
 • Installatie/herinstallatie, configuratie en upgrade van hardware en software;
 • Beheer van netwerken;
 • Beheer van gebruikers en toegangsrechten;
 • Problemen oplossen;
 • Opstarten implementatie Mobile Office.
 • Contact onderhouden met de ICT-dienst van de Federale Politie, andere politiezones en externe partners;
 • Vervullen van een helpdeskfunctie voor onze medewerkers;
 • Geven van interne opleidingen aan onze medewerkers.
 • Eindverantwoordelijke van het technisch beheer van ISLP, uitvoeren van alle onderhoudstaken voor het systeem en de server om de continue werking te verzekeren. Instaan voor het beheer van de technische defecten (conform de federale richtlijnen);
 • Garanderen van de operationaliteit van de beschikbare hardware, fungeren als centraal aanspreekpunt voor informaticaproblemen en bijstand verlenen aan gebruikers bij problemen, haperingen en storingen van zowel software als hardware;
 • Beheren van de uitbreidingen (hard- en software) voor het korps, met inbegrip van de budgettaire analyse en advies hieromtrent aan de korpsleiding;
 • Voorbereiden en verzorgen van interne informaticaopleidingen aan de gebruikers, instaan voor het beheer van het intranet en het technisch beheer van informaticatoepassingen (andere dan ISLP);
 • Je bent bereid om je permanent bij te scholen en de evoluties in jouw vakdomein op te volgen;
 • Bijstaan van de korpschef op het vlak van ICT-ondersteuning van de politiezone;
 • Adviseren van het politiecollege en het managementteam;
 • Nemen van beleidsinitiatieven inzake ICT;
 • Voortdurend goede contacten onderhouden met zowel interne als externe partners;
 • Leiding geven aan alle voorziene medewerkers uit het informaticateam;
 • Organiseren van de dagelijkse werking van het informaticateam en verantwoordelijk zijn voor de taakverdeling binnen het team;
 • Vertalen van de beleidsopties van de korpsleiding naar concrete doelstellingen, rekening houdend met de lokale noden en omstandigheden;
 • Voeren van plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken;
 • Bereid zijn te werken in een vast dienstrooster/uurschema dat wordt opgesteld in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke normen;
 • Bovenvermelde opdrachten en taken uitvoeren op een autonome wijze uit, onder leiding van het directiehoofd Beleid, Beheer en Ontwikkeling.

Type betrekking

Statutair

Niveau

Adviseur (A11)

Ons aanbod

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal A11 (minimum €36613.99 op de huidige indexeringscoëfficiënt)

Meer informatie?

Bel naar het nummer 09 244 24 31 of mail naar vincent.himpe@police.belgium.eu .