Gezocht! - Assistent functioneel beheerder informaticateam - Deinze

Wij zijn op zoek naar een assistent niveau C om ons informaticateam in het commissariaat in Deinze te versterken! Het gaat om een dringende externe werving dus in eerste instantie contractueel (max. 12 maand) met de mogelijkheid om statutair te worden. Inschrijven kan nog tot 5 maart op de site van Jobpol.

Competenties/Specifieke diplomavereisten

De gewenste kwaliteiten waarover de kandidaten bij voorkeur dienen te beschikken zijn de volgende:

Competenties

Studieniveau van 6 jaar secundair onderwijs, houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C.

Gewenst profiel

De gewenste kwaliteiten waarover de kandidaten bij voorkeur dienen te beschikken zijn de volgende:

Vaardigheden/houding

 • eerlijkheid - integriteit;
 • discretie, zich houden aan de regels van het beroepsgeheim;
 • stiptheid en nauwgezetheid;
 • communicatievaardig en sociaal;
 • collegiaal, kunnen samenwerken en bijdragen tot een positieve werksfeer;
 • dynamisch;
 • stressbestendig;
 • kwaliteitsgericht en probleemoplossend denken en werken.

Functiebeschrijving

Het takenpakket manifesteert zich in de volgende domeinen:

 • Instaan voor de dagelijkse seiningen en ontseiningen;
 • Instaan voor de verwerking van zachte informatie;
 • Contactpersoon zijn voor diverse (externe) partners;
 • Dagelijks nazicht van gerechtelijke pv's voor voeding in centrale systemen;
 • Voeden en technische ondersteuning geven bij mobiele en vaste ANPR's;
 • Instaan voor opstellen fotodossiers;
 • Instaan voor de voeding van foto's van verdachten en hun vingerafdrukken in de centrale systemen;
 • Technische ondersteuning bieden bij exploitatie camerabeelden;
 • Technische ondersteuning bieden bij diverse softwarepakketten;
 • Helpdeskfunctie vervullen voor ICT;
 • Installatie van Pc's, printers, …;
 • Periodieke controle van back-ups;
 • Toegangsbadges beheren en programmeren (via software);
 • Beheer printers en toners (+ stock);
 • Intern documentatiesysteem bijwerken en aanvullen;
 • Uitvoeren van de bovenvermelde opdrachten en taken op een autonome wijze, onder leiding van de verantwoordelijke officier en de hiërarchisch hoger geplaatsten;
 • Bereid zijn te werken in een vast dienstrooster/uurschema dat wordt opgesteld in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke normen.

Typebetrekking
Contractueel

Niveau

Assistent (Niveau CC1)

Ons aanbod

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van week-end, nacht of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Gratis consultatie in de medische centra van de Federale Politie
 • Het beginsalaris wordt vastgesteld op de baremieke schaal CC1 (minimum €23885.61 op de huidige indexeringscoëfficiënt)

Meer info?

Bel naar het nummer 09 244 24 31 of mail naar vincent.himpe@police.belgium.eu .