Internetfraude in opmars door de coronacrisis!

Internetfraudeurs beleven hoogdagen door de coronacrisis. Het aantal phishinggevallen ligt al maanden heel hoog. De laatste weken komt ook telefonische oplichting en vriendschapsfraude vaker voor. Ook binnen onze politiezone stellen we helaas vast dat er nog steeds heel veel mensen ingaan op deze phishingmethoden en daardoor een financieel nadeel ondervinden.  

E-box

Phishing is al jaren aan een opmars bezig, maar het coronavirus zorgde voor een stroomversnelling. We zijn meer thuis en moeten bovendien noodgedwongen meer online shoppen en daar maken internetfraudeurs gretig misbruik van. Ze worden bovendien alsmaar vindingrijker en spelen in op de actualiteit. Als de federale maatregelen in het beheersen van de pandemie worden bijgestuurd, worden er bijvoorbeeld meer valse berichten over coronapremies verstuurd. Ook stellen we vast dat oplichters recent vaker telefonisch en via sms tewerkgaan.

Kluisrekeningen

Op welke manieren gaan oplichters dan te werk? Bij phishing sturen ze het potentiële slachtoffer via mail, sms of WhatsApp een link door. Zo komt u op een valse website terecht, die heel erg op de originele lijkt. Als u dan een betaling doet, stelen de oplichters uw bankgegevens en plunderen ze uw rekening. De inhoud van het bericht varieert van het aanbieden van een coronapremie, een waarschuwing dat uw kaart geblokkeerd zal worden of de vraag om een openstaand bedrag te betalen.

De laatste tijd is er ook meer telefonische oplichting, waarbij de oplichter het potentiële slachtoffer opbelt. Vooral kluisrekeningfraude komt steeds vaker voor: via phishing bemachtigen de oplichters eerst uw bankcodes, waarna ze u opbellen als zogenaamde bankbediende. Ze gebruiken de info over uw rekening om geloofwaardig over te komen en waarschuwen u voor verdachte activiteiten. Ze raden aan om al uw geld over te schrijven op een ‘veilige kluisrekening’, maar dat geld bent u dus kwijt. Vooral senioren zijn het slachtoffer van deze vorm van fraude, omdat ze vaak grotere kapitalen hebben en minder vertrouwd zijn met online oplichting.

Fictieve incassobureaus

Ook de oplichters achter fictieve incassobureaus bellen hun slachtoffers vaak op, waarbij ze u in naam van een incassobureau opbellen voor het betalen van een openstaande schuld van vaak honderden euro’s. Ze intimideren en bedreigen hun slachtoffers via mail, sms en brieven om hen zo snel mogelijk te doen betalen.

Vriendschapsfraude

Ten slotte duikt ook vriendschapsfraude of hulpvraagfraude steeds vaker op. Daarbij doet de oplichter zich voor als een bekende (een kind, kleinkind of vriend) en vraagt hij om hem uit de nood te helpen door betalingen te doen. Een heel gekende methode hierbij is “whaling”, waarbij het slachtoffer via WhatsApp gecontacteerd wordt door een zogenaamd familielid die een nieuw telefoonnummer heeft en een openstaande schuld heeft die dringend betaald zou moeten worden.

Tips

Internetfraudeurs gaan steeds professioneler te werk. Er staan minder taalfouten in hun mails, valse websites lijken steeds meer op de echte en aan de telefoon spreken ze Nederlands in plaats van Engels. Oplichting kunt u nog steeds het beste vermijden door nooit bankcodes door te geven, nooit een link te openen en doe daarna zeker geen betalingen. Als u toch slachtoffer bent geworden, contacteer dan meteen uw bank en Card Stop om uw rekeningen en kaart te blokkeren én doe aangifte bij de politie. Verdachte berichten stuurt u best ook steeds naar verdacht@safeonweb.be.