Je huisnummer kan een leven reden!

Een goed leesbaar huisnummer is heel belangrijk voor de politie- en hulpdiensten. Als elke seconde telt, kunnen de politie- en hulpverleners maar beter geen tijd verliezen door tevergeefs naar een huisnummer te zoeken. Heel vaak verliezen de interventieploegen nodeloos tijd om het juiste huisnummer te vinden.

Huisnummer

Iedere eigenaar is verplicht te zorgen dat zijn gebouw steeds voorzien is van een goed zichtbaar huisnummer. Onderwerp je huisnummer aan een onderzoek. Dat is in een oogopslag gebeurd. Is het nummer niet goed leesbaar of kan je het vanop de weg niet vinden omdat het achter bomen of struiken verscholen zit? Zorg dan dat dit probleem verholpen wordt. ’s Nachts is het probleem nog veel algemener. Kostbare tijd gaat hierdoor te vaak verloren!

Een aantal goeie tips zijn:

  • ’s Nachts het buitenlicht aansteken, bij een noodsituatie de hulpdiensten laten opwachten door een familielid of een buur;

  • De oprit autovrij maken voor de aankomst van de hulpdiensten;

  • Duidelijke huisnummers op goed zichtbare plaatsen aanbrengen;

  • Indien mogelijk een verlicht huisnummer dat bovendien kleurcontrasten heeft (bijvoorbeeld zwarte letters op een witte achtergrond). Grote huisnummers zijn uiteraard altijd duidelijk.

Indien je weet dat je op een moeilijke locatie woont, moet je dat melden tijdens de oproep naar het noodnummer 101 of 112. Het snel ter plaatse zijn op de interventieplaats is van essentieel belang. Dit is de basis om snelle hulp te bieden en eventueel één of meerdere levens te redden.

Een goed leesbaar huisnummer is niet enkel belangrijk voor jezelf, maar ook voor je buren!

Labels