Resultaten Bob Campagne 2019-2020

Gedurende de periode van 29 november 2019 tot 3 februari 2020 vonden in onze politiezone verschillende acties plaats in het kader van de winter BOB campagne.Gedurende de periode van 29 november 2019 tot 3 februari 2020 vonden in onze politiezone verschillende acties plaats in het kader van de winter BOB campagne.

Alcoholcontroles

Over die gehele periode werden 3.069 ademtesten uitgevoerd waarvan 1,53% van de bestuurders positief bliezen. Dat komt overeen met 47 positieve testen. Daartegenover bliezen 3.022 bestuurders safe.

Dit is een daling in vergelijking met de winter BOB campagne van 2018-2019 waar 1,9% van de geteste bestuurders positief bliezen. Gemiddeld behaalde onze politiezone een beter resultaat dan de provincie waar 2,13% van de bestuurders positief testte.

Ook het aantal testen dat werd uitgevoerd steeg in vergelijking met 2018-2019 waar 2.624 testen werden uitgevoerd.

Verkeersongevallen

In 2019 vonden 208 verkeersongevallen met lichamelijk letsel plaats, bij 24 van deze ongevallen blies één van de bestuurders positief.