Veiligheidsmonitor 2024 - update

De veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal word je als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.   

Enquête

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie over de uitwerking van het veiligheidsbeleid van onze politiezone. Je medewerking is dus van groot belang. Eind deze week worden de rappels uitgestuurd voor de Veiligheidsmonitor. Burgers die tot nu toe niet hebben deelgenomen (en ook niet gevraagd hebben om geschrapt te worden van de lijst), ontvangen vanaf 24/6 opnieuw hun token om online deel te nemen alsook de papieren versie van de vragenlijst. De resultaten worden in het eerste semester van 2025 verwacht.

De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. 

Labels