Verkeershinder Gent-Wevelgem

Op zondag 31 maart 2019 om 11u00 gaat de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem officieus van start op de Markt van Deinze. De renners volgen deze openbare wegen: Markt – Brielstraat – N35 Tweebruggenlaan – Kaandelbeekstraat – Oude Brugsepoort – Vaart linkeroever – Kromme Brug – Vaart rechteroever – Kongoplein – Markt – Brielstraat – N35 Tweebruggenlaan – N35 Kouter – N35 Tieltsesteenweg – (Aarsele-Tielt).

 • Op zondag 31 maart 2019 van 04u00 tot 14u00 wordt de Markt, Emiel Clausplein, Gentpoortstraat (gedeelte tussen Markt en Kaaistraat) en Ramstraat afgesloten voor alle verkeer.
 • Op zondag 31 maart 2019 van 08u00 tot 12u00 wordt de Tolpoortstraat afgesloten voor het doorgaand verkeer (uitgezonderd voor fietsers en bewoners > toezicht door politie)

Volgende verkeerssituatie wordt van kracht in de Tolpoortstraat en de Louis Dhontstraat:

 • Tolpoortstraat, begrepen tussen N43 ‘De Knok’ en Louis Dhontstraat: éénrichtingsverkeer blijft behouden
 • Tolpoortstraat, begrepen tussen Louis Dhontstraat en Leiebrug: tweerichtingsverkeer wordt ingevoerd (ten behoeve van bewoners en aangelanden)
 • Louis Dhontstraat: éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd, rijrichting van Tolpoortstraat naar Antoon Van Paryspad en vervolgens naar parking St-Martinus
 • Louis Dhontstraat-aansluiting Antoon Van Paryspad; verwijderen van de paaltjes
 • Op zondag 31 maart 2019 van 05u00 tot 12u00 wordt de Brielstraat, begrepen tussen de Tweebruggenlaan en de Markt, afgesloten voor alle verkeer

Er wordt stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd op zondag 31 maart 2019 vanaf 05u00:

 • In de Brielstraat
 • Op de volledige Markt
 • In de Gentpoortstraat, begrepen tussen Kaaistraat en Markt
 • In de Ramstraat, beide zijden, begrepen tussen Schutterijstraat en Markt (evacuatieweg)
 •  Op de parking van het RAC/Vredegerecht voor de wagens van de PERS, permanence en politievoertuigen van de federale politie.

Er wordt stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd op zondag 31 maart 2019 vanaf 10u00:

 • Parkeerplaatsen Vaart rechteroever, tussen Kongoplein en Kromme Brug
 • Oude Brugsepoort, beide zijden, tussen Vaart linkeroever en kruispunt Kaandelbeekstraat
 • Op de volledige parking van de Brielpoort (gelegen naast en vóór de zaal) wordt er stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd op zondag 31 maart 2019 van 05u00 tot 17u00. (inrichten van rennersdorp en parking VIP-bussen).

Er wordt op zondag 31 maart 2019 van 08u00 tot 12u00 stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd op de Tweebruggenlaan vanaf het brugdek Leie tot aan de afslagstrook met de Brielstraat – ten behoeve van het wielergebeuren – wachtstrook voertuigen ploegleiders.