Week tegen geweld - Informatiestand Markt Deinze

Deze week is het de ‘Week tegen (partner)geweld’. Onze medewerkers zullen op de wekelijkse woensdagmarkt van 20 november in Deinze te vinden zijn met een preventiestand. Alle inwoners kunnen er terecht voor informatie en vragen over (partner)geweld.

Wat is partnergeweld?

In elke relatie gebeurt het wel dat partners het niet eens zijn met elkaar. Dit hoeft niet altijd een probleem te zijn. In sommige gevallen leidt dit echter tot partnergeweld. Dit geweld kan verschillende vormen aannemen:

  • Psychisch (dreigen, kleineren, chanteren, ...)
  • Economisch (niet-betalen van alimentatie, onevenwichtige kostenverdeling, ...)
  • Fysiek (slaan, verwonden, duwen, ...)
  • Sociaal (contacten met familie verhinderen, ...)
  • Seksueel (veilige seks weigeren, ongewenste seksuele handelingen, verkrachten, ...)

Waarom hulp zoeken?

  • Ben je slachtoffer van geweld?
  • Herken je jezelf als pleger van geweld?
  • Word je thuis geconfronteerd met geweld tussen je ouders?
  • Wil je uitzoeken hoe het geweld kan stoppen?
  • Stel je jezelf de vraag of je iets kan doen voor een vriend, een kennis, … van wie je vermoedt dat hij of zij het slachtoffer is van partnergeweld?

Wat met de kinderen?

De manier waarop partners met elkaar omgaan heeft een invloed op de kinderen. Afhankelijk van de eigenheid van de kinderen en de houding van de omgeving, kunnen ze verschillend reageren: stil, agressief, bang, defensief, verward,…

Blijf er niet mee zitten!

Het project intrafamiliaal geweld maakt deel uit van ons zonaal veiligheidsplan. Slachtoffers binnen onze politiezone worden zo goed mogelijk opgevangen en doorverwezen naar de hulpverlening. Daarom werken we samen met het project partnergeweld van het Centrum Algemeen Welzijn. Op die manier wordt niet enkel het slachtoffer maar ook het koppel op zich verder begeleid.

Het is niet makkelijk om over partnergeweld te praten. Blijf echter niet zitten met je vragen, gevoelens, twijfels,… Via gesprekken zoeken we samen naar antwoorden om het geweld te stoppen. Als slachtoffer kan je alleen of samen met je partner op gesprek komen. Ook als kind of jongere, als familielid, vriend, buur,… ben je welkom met al je vragen en bezorgdheden.

Slachtoffers van elke vorm van geweld kunnen terecht op het gratis nummer 1712. Deze hulplijn is elke werkdag beschikbaar tussen 9u en 17u. De hulpverleners luisteren, informeren en begeleiden iedereen die te maken krijgt met geweld. Verder is een aangifte aan het onthaal van de politiezone mogelijk.  Na deze aangifte kan er worden doorverwezen naar het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen algemeen of specifiek naar de afdeling partnergeweld. Hier kunnen de koppels worden begeleid, met als doel het geweld te stoppen en de relatie te verbeteren.