Milieu-inbreuken

Wat zijn milieudelicten?

De AGP bevat ook een aantal bepalingen die gedrag bestraffen dat de naleving van de milieuwetgeving in gevaar brengt. Het is het Waalse decreet over het milieu (dat dateert van 2008) dat de gemeenten toelaat bepaalde schadelijke gedragingen te integreren op het gebied van niet-bevaarbare waterlopen, lawaaibestrijding, behandeling of achterlaten van afval, stedenbouwkundige en milieuvergunningen, enz. De administratieve boetes die de sanctionerende ambtenaar voor deze milieu-inbreuken kan opleggen, variëren van 1 tot 100.000 euro. De hoogte van de boete zal worden vastgesteld op basis van de ernst van het delict en de gevolgen ervan voor mens en milieu.