Stemmen en geschiedenis

Wanneer en om welke reden werd een AGP in Komen-Waasten gestemd?

Geschiedenis en stemming

Het is de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, die de gemeenten toestaat om een politiereglement met administratieve sancties uit te vaardigen. In Komen-Waasten is een "AGP"-eenheid opgericht om de regelgeving op te stellen, uit te voeren, te evalueren en in de toekomst aan te passen. Deze "AGP"-cel is samengesteld uit de directeur-generaal (gemeentesecretaris), leden van de lokale politie, Gemeentschapswachten en milieu-ambtenaren, onder leiding van de burgemeester.

Op het einde van de redactiefase, eind 2009, werd het ontwerp van het algemeen politiereglement in alle kaders verdeeld en vervolgens gepresenteerd en becommentarieerd tijdens 7 burgervergaderingen die in alle dorpen van de entiteit plaatsvonden. Deze bijeenkomsten werden bijgewoond door maar liefst 250 mensen. Rekening houdend met de opmerkingen van de burgers is dit ontwerp vervolgens besproken en aangepast in de gemeenteraad, die er op 8 maart 2010 over heeft gestemd. Na goedkeuring door de gouverneur en publicatie door de stad Komen-Waasten is het op 1 juni 2010 in werking getreden.