Wie dwingt het AGP af?

Wie zijn de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor AGP?

Alle lokale politieagenten zijn bevoegd om de AGP op het gemeentelijk grondgebied af te dwingen. De Gemeentschapswachten, waarvan er vier in Komen-Waasten zijn en die voor dit doel zijn opgeleid, zijn door de gemeenteraad aangesteld en kunnen ook ingrijpen. De wet voorziet ook, onder bepaalde voorwaarden, in de bevoegdheid van bepaalde openbaarvervoer- en veiligheidsagenten. Ten slotte geeft de wet voor sommige bepalingen met betrekking tot het milieu bepaalde bevoegdheden aan milieuambtenaren op dit gebied. De gemeente Komen-Waasten heeft twee ambtenaren die zijn opgeleid in milieuaangelegenheden.

Voor meer informatie over "Gemeentschapswachten", klik hier.

Voor meer informatie over "milieuambtenaren", klik hier.