Krijg een kopie

Hoe krijg ik een kopie van de AGP?

Personen die een exemplaar van het algemeen politiereglement of het aanvraagformulier voor toelating wensen te bekomen, kunnen zich wenden tot de gemeentelijke diensten van Komen, Waaasten en Ploegsteert of tot de lokale politiediensten. Deze documenten zijn beschikbaar in het Frans en het Nederlands.

De gewenste kopieën kunnen ook worden aangevraagd per post aan het gemeentebestuur (place sainte-Anne, 21 in 7780 Komen) of per e-mail aan het adres of gewoon door te bellen naar 056/56.10.49.

De RGP kan worden gedownload in het Frans of Nederlands.

RGP en français

AGP in het nederlandsof op de website van de stad Komen-Waasten www.villedecomines-warneton.be.