Partnerschap Jubelpark.

De groene ruimten worden altijd al druk bezocht door de burgers, en dat is nog meer het geval sinds de invoering van de sanitaire maatregelen. Het Jubelpark is geen uitzondering op de regel.

Het park, dat zich zowel op de gemeente Etterbeek als op de gemeente Brussel-Stad uitstrekt, maakte onlangs het voorwerp uit van een speciale aandacht, op initiatief van de burgemeesters Vincent DE WOLF en Philippe CLOSE: om ervoor te zorgen dat de burgers in de best mogelijke omstandigheden van deze plek kunnen genieten, brachten zij de gemeentelijke preventiediensten, de gemeenschapswachten, de vzw. BRAVO, het BIM en de twee betrokken politiezones bijeen rond de tafel. Het doel? Ieders inspanningen coördineren en een grotere aanwezigheid in het Park garanderen.

Sinds 29 maart is dat van start gegaan! Een mooi voorbeeld van een doeltreffend lokaal partnerschap!