Beoordeling formulier

U heeft onlangs contact gehad met de politiediensten van de PZ 5343 Montgomery en wenst een beoordeling te geven. Om onze activiteiten te evalueren en onze dienstverlening aan de burgers voortdurend te verbeteren, zijn wij geïnteresseerd in uw mening, of die nu positief of negatief is.

Gelieve dit document in te vullen en wij maken uw beoordeling over aan de betreffende dienst en brengen de korpschef hiervan op de hoogte. 

Klik hier om dit document in te vullen en wij maken uw beoordeling over aan de betreffende dienst en brengen de korpschef hiervan op de hoogte.

Desgewenst kunt u dit document ook handmatig invullen.

Daarvoor kunt u het PDF-bestand door hier te klikken dowloaden en per e-mail sturen naar zpz.montgomery.DGRB@police.belgium.eu of per post naar het Departement Risicobeheer, Tervurenlaan, 142-144, 1150 Sint-Pieters-Woluwe.

Persoonsgegevens

“De Politiezone Montgomery verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van haar bestuurlijke en/of gerechtelijke politionele opdrachten, alsook in het kader van haar dagelijkse werking. Indien de behandeling van een dossier dit vereist, kunnen persoonsgegevens aan derden worden meegedeeld, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Voor meer informatie over deze gegevensverwerkingen en uw rechten in dit verband kunt u onze website www.politie.be/5343 raadplegen”. à privacybeleid