Interventies

Telefoon

De Interventiedienst (INT)

AANWEZIGHEID EN ZICHTBAARHEID

De dienst Interventies voert heel uiteenlopende opdrachten uit. Deze dienst bestaat uit 122 inspecteurs en 11 middenkaders verdeeld over 8 brigades; hij waakt op het terrein over de naleving van de openbare orde en rust met behulp van preventiepatrouilles,vooral gemotoriseerd en soms te voet.De dienst heeft als opdracht elke oproep binnen de kortste termijn te beantwoorden en zet zich in om een adequaat antwoord te vinden voor elk probleem dat zich voordoet. De Dienst Interventies stelt inbreuken vast, biedt de meest doeltreffend mogelijke hulp aan slachtoffers en verwijst hen indien nodig door naar de bevoegde diensten.

Hij organiseert ook proactieve patrouilles in burgerkledij, in een gewoon voertuig, om bepaalde inbreuken of verdacht gedrag efficiënter op te sporen. 'Gestreepte' patrouilles (in voertuigen met politielogo) doen ook controles op eigen initiatief.