Campagne #WederzijdsRespect

Wederzijds respect tussen de burger en de veiligheidsprofessionals kan pas groeien als we elkaar beter leren kennen en we beter op de hoogte zijn van elkaars rechten en verantwoordelijkheden. Wat kan er en wat mag er tijdens interventies van de veiligheidsberoepen?

Campagnebeeld #WederzijdsRespect

Politiemensen dragen bij tot de veiligheid en levenskwaliteit in onze maatschappij. De Lokale Politie staat onder leiding van de korpschef. De Federale Politie wordt geleid door de commissaris-generaal, onder het gezag van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie. Lokale en Federale politie werken nauw samen met elkaar.

Mag je politiemensen filmen tijdens interventies?
Wie politiemensen filmt, moet kunnen aantonen dat deze beelden het maatschappelijk belang dienen. Als het belang van de opnames niet kan worden gerechtvaardigd, stelt de maker van de beelden zich bloot aan een strafrechtelijke sanctie.

Mag je beelden van politiemensen in functie delen via sociale media?
In principe mag je geen beelden van het optreden van politiemensen publiceren zonder gerechtvaarigde reden. Hierop zijn bepaalde uitzonderingen, zoals wanneer de beelden gebruikt worden voor journalistieke doeleinden.

Op deze website kom je er meer over te weten!