Nieuws

Tijdens een verkeerscontrole op woensdag 2 september legde een 23-jarige man een positieve speekseltest af op cannabis. Het voertuig van betrokken chauffeur werd onderzocht en daar werd er +/- 400 gram cannabis teruggevonden. Na verder onderzoek voerden we 3 huiszoekingen uit : bij de chauffeur van het voertuig en bij 2 personen die bij in het voertuig zaten. Bij twee van de drie huiszoekingen vonden we kleine hoeveelheid drugs en verkoopsattributen terug.

Op woensdag 2 september kregen wij een oproep binnen van een dronken man die gesignaleerd was op de Mechelsesteenweg te Lier. Bij aankomst merkten we op dat persoon onder invloed was. Na onderzoek bleek hij 25 cl vloeibare xtc op zak te hebben. Betrokken persoon , een 40-jarige man uit Antwerpen, werd bestuurlijk aangehouden en de drugs werd in beslag genomen. Na verhoor mocht betrokken persoon beschikken. 

 

Vrijdagmiddag merkten wij een voertuig op welk geseind stond in verband met 4 gepleegde diefstallen te Lier. Een half uurtje later konden we het verdacht voertuig met 2 personen  aantreffen in de Frederik Peltzerstraat. Na verder onderzoek via oa. ANPR camera’s bleek dat het voertuig en de verdachten:  een vrouw van 27 en een vrouw van 38 nationaal gekend staan voor een hele waslijst met feiten oa. diefstallen en inbraak. Beide verdachten werden gearresteerd en verhoord . In het voertuig troffen wij ook nog mogelijks inbrekersmateriaal aan.

Momenteel voert de provincie Antwerpen werken uit voor de aanleg van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier tussen Galgeveld en het station van Lier. Vanaf de spooroverweg aan de Ernest Claeslaan-Galgeveld legt de provincie Antwerpen naast het spoor een fietsweg aan tot aan de Ring. Onder de Ring van Lier komt een 30 meter lange fietstunnel. Achter de tunnel komt een fietsbrug over de treinsporen richting Zuid-Australiëlaan. Deze brug landt aan de Antwerpsesteenweg ter hoogte van het station.

 

12 augustus 2020

  • De politieverordening en dus alle maatregelen gelden vanaf nu voor de gehele provincie Antwerpen.
     
  • De bepalingen van dit besluit moeten samen worden gelezen met het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen, evenals, met de door de bevoegde minister goedgekeurde sectorale protocollen, zoals ze zijn opgemaakt en/of aangepast om het hoogst mogelijke niveau aan veiligheid te garanderen. Deze protocollen zijn terug te vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ en sectorgidscultuur.be. De draaiboeken die verplicht worden opgesteld door de individuele organisator of inrichting liggen ter inzage. Elke inrichting informeert elke deelnemer aan een georganiseerde activiteit waarvoor een protocol geldt over de voorschriften en verplichtingen waaraan hij zich steeds moet houden, en staat in voor de naleving ervan.
     
  • In de provincie geldt een nachtklok in die zin dat het openbaar sociaal leven stopt tussen 01.30u en 05.00u. Iedereen moet thuis zijn tussen 01.30u en 05.00u, tenzij voor essentiële verplaatsingen, niet-uitstelbare verplaatsingen om dringende medische redenen, verplaatsingen van of naar het werk en bij vertrek naar of terugkeer uit vakantie,… Cafés, restaurants, feestzalen, speelhallen en prostitutie sluiten om 01.00u.
  • Voor wat betreft het de mondneusmaskers, moet iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar steeds een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof bij zich hebben in de openbare ruimte van het gehele grondgebied van de provincie Antwerpen.