Lierse binnenstad fietszone vanaf 8 november

Vanaf 8 november 2021 worden alle straten binnen de stadsvesten omgevormd tot fietszone. Enkel de Netelaan en Leuvensevest zijn hier niet mee opgenomen. De Netelaan, aan het stadspark, heeft immers een apart fietspad en op de Leuvensevest nemen fietsers het naastliggende jaagpad.

Met het invoeren van een fietszone wil de stad de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers verhogen. Een fietszone verlaagt de snelheid, vergroot de zichtbaarheid en zorgt dat fietsers niet meer rakelings ingehaald worden.

bedankt voor de ruimte

Bedankt voor de ruimte

De ruimte in ons historisch centrum is beperkt en we moeten die als weggebruiker met z’n allen delen. De wegcode bepaalt dat je een fietser mag inhalen als er een tussenafstand van 1 meter is, buiten de bebouwde moet die 1,5 meter zijn. In de straten in de binnenstad is dus vaak geen ruimte om fietsers in te halen. Als die er toch is, blijft inhalen niet aangewezen omwille van het fietscomfort.

Wat is een fietszone?

Een fietszone is een fietsvriendelijk gebied dat bestaat uit een netwerk van aaneengesloten fietsstraten.

maximumsnelheid 30 km/u voor alle weggebruikers (dus ook voor fietsers)

verbod om fietsers in te halen, alle gemotoriseerde voertuigen blijven altijd achter de fietsers

prioritaire voertuigen (met sirene en zwaailicht) mogen fietsers wel inhalen

fietsers mogen de volledige breedte van (hun deel) van de rijbaan gebruiken:

in een enkelrichtingsstraat: volledige breedte van de rijbaan

in een tweerichtingsstraat: rechterhelft van de rijbaan

Zie ook verkeersregels op website VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde): veiligverkeer.be | Fietsstraat(link is external)

De fietszone verandert voor de rest niets aan de huidige verkeersregels in het stadscentrum!

Fietsers mogen ook in een fietszone niet tegen de rijrichting in fietsen, tenzij dit voor fietsers toegelaten is met een 'uitgezonderd fietsers'-onderbord. 

Ook de voorrangsegels wijzigen niet. In de Lierse binnenstad geldt bijna overal 'voorrang van rechts', dit blijft zo! Ook fietsers zijn bestuurders en moeten net zoals de andere bestuurders/weggebruikers voorrang verlenen aan auto's, bromfietsen, andere fietsers, ... die van rechts komen op kruispunten zonder lichten, borden of agent. 

Fietsers zijn ook 'bestuurders'. Zij moeten dus net zoals de andere bestuurders/weggebruikers voorrang verlenen aan andere bestuurders (automobilisten, bromfietsen, andere fietsers, ...) die van rechts komen op kruispunten zonder lichten, borden of agent.

Veelgestelde vragen

Auto’s te gast

Wat snelheid betreft verandert er in de binnenstad niets. Ook nu mag je er maximum 30 km/uur rijden. Auto’s zijn nog steeds welkom, al zijn ze er eerder te gast. Alleen inhalen is verboden in een fietszone.

De voetgangerszones zoals er zijn in het begijnhof en op het Felix Timmermansplein blijven behouden, net als de woonerven. Verschil met een fietszone is dat in een voetgangerszone geen gemotoriseerd verkeer toegelaten is, tenzij met een toelating. Fietsers zijn er ook te gast op voorwaarde dat ze stapvoets rijden. Indien het heel druk is, wordt verwacht dat de fietser er afstapt.

 

Andere voordelen

Naast meer verkeersveiligheid en fietscomfort, hopen we dat de fietszone nog meer mensen zal overtuigen om de fiets te nemen of om kinderen met de fiets naar school, sportclub of vrienden te laten rijden. Kinderen en jongeren leren zo zelfstandig deelnemen aan het verkeer in veiligere omstandigheden.

En wat is er fijner dan met de fiets een terrasje te gaan doen in de binnenstad, een concert of film meepikken, …  De fiets is ook het vervoermiddel bij uitstek om lokaal te winkelen.

Timing

In de loop van oktober start de plaatsing van verkeersborden en het aanbrengen van (grond)markeringen voor de fietszone. Vanaf 8 november is de fietszone in de binnenstad van kracht.

Om iedereen aan de nieuwe verkeerssituatie te laten wennen, zal er nog niet onmiddellijk gesanctioneerd worden bij een overtreding.

Bron : www.lier.be