Negeren van C3 bord aan voetgangerstunnel

Regelmatig krijgen we verschillende klachten binnen over het negeren van het verkeersbord C3 aan de voetgangerstunnel aan het station. Bij het verkeersbord staat duidelijk ‘Fietsers en bromfietsers hier afstappen’ omdat het anders onveilig is voor voetgangers. Wij staan, in samenwerking met de gemeenschapswachten, regelmatig daar om te sensibiliseren. Omdat de klachten bleven binnen komen en omdat er geen gevolg werd gegeven aan onze sensibilisering, werden 39 personen geverbaliseerd de laatste dagen. Ook in de toekomst zullen wij deze controles herhalen in teken van verkeersveiligheid.