Resultaten actie afleiding achter het stuur

Eén van onze focussen tijdens de maand oktober was “afleiding achter het stuur”.  Het gaat dan om chauffeurs die gebruik maken van hun smartphone of een ander elektronisch toestel terwijl ze een voertuig besturen. Wij controleerden zowel automobilisten als fietsers. Nationaal werd hier ook de nodige aandacht aanbesteed door een campagne en de nationale actiedagen op 10 en 11 oktober. Ook in onze zone werd geparticipeerd aan deze actiedagen.

foto resultaten

Er werden 95 processen-verbaal opgesteld gedurende de maand oktober. In totaal kregen dit jaar al 306 bestuurders voor deze inbreuk een proces-verbaal.

 

GSM’ en achter het stuur is een inbreuk van de derde graad wat maakt dat de boetes hoog zijn.  Bovendien is het GSM-gebruik tijdens het rijden jaarlijks verantwoordelijk voor 30 tot 50 dodelijke verkeersslachtoffers in België”.

 

In kader van verkeersveiligheid zullen deze acties in de toekomst nog herhaald worden

Labels