Resultaten maandthema april: fietsveiligheid

In april was ‘fietsveiligheid met focus op de fietser’ ons maandthema. Er werd extra gecontroleerd of fietsers zich aan de verkeersregels hielden. Heel april was er extra aandacht voor dit thema tijdens de gewone patrouilles, maar er werden ook gerichte controles gehouden.

Er werden in totaal 104 overtredingen vastgesteld. 29 minderjarige overtreders kregen hiervoor een ‘jongeren proces-verbaal’. Zij moeten op woensdagnamiddag een verkeersles komen volgen bij de politie.

75 meerderjarige overtreders kregen een proces-verbaal en zullen een boete moeten betalen.

De overtredingen gingen onder meer over volgende zaken:

  • Negeren van verkeersbord C.3 (verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder)
  • Fietsen in verboden richting
  • Fietsen op het trottoir
  • Fietsen zonder verlichting
  • Negeren van de verkeerslichten

We willen met deze controles de fietsers ervan bewust maken dat ze zwakke weggebruikers zijn. Het is dus heel belangrijk dat ook zij zich aan de verkeersregels houden om zo ongevallen te voorkomen.

In mei is ons maandthema ‘gordeldracht’.