Hoe geef ik suggesties, felicitaties of klachten m.b.t. het optreden van de Lierse politie door?

Als lokale politie Lier willen we een kwaliteitsvolle dienstverlening bieden. Soms zijn verwachtingen van de bevolking en de politie echter verschillend. Dit kan aanleiding geven tot klachten.

Binnen de lokale politie Lier is de dienst intern toezicht, onder het gezag van de burgemeester en onder de rechtstreekse leiding van de korpschef, belast met de kwaliteitsbewaking van het lokale politiebeleid. Hierbij vormt het klachtenbeheer een essentieel onderdeel omdat elke klacht een aanzet kan zijn tot het verbeteren van de werking van de organisatie en haar medewerkers. Tevens willen we op deze manier verantwoording afleggen over ons werk.

Elke klacht of suggestie of felicitaties over de werking van onze diensten is welkom bij de dienst intern toezicht. Deze dienst stelt een onderzoek in en brengt hierover verslag uit bij de korpschef. De melder wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van het onderzoek. Het Comité P wordt op de hoogte gebracht van de ingediende klachten.
Naast de klachten worden ook de felicitaties over de uitvoering van het politiepersoneel bijgehouden en bezorgd aan het betrokken personeelslid. Anonieme meldingen worden, in principe, niet behandeld.

De medewerker van de dienst intern toezicht (commissaris Marc Simons) is bereikbaar:
· Telefonisch: elke werkdag tijdens de bureeluren via nummer 03/491.44.65
· Via e-mail: Marc.Simons@police.belgium.eu
· Per post: Lokale politie Lier - dienst Intern toezicht. Paradeplein 1, 2500 Lier

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 03 491 44 00 .