8 van de 9 gecontroleerde vrachtwagens in regel tijdens ADR controle

De lokale politie voerde op maandag 9 september tussen 09.00 en 16.00 uur langs de Zuiderring in Mol een controle-actie op internationaal wegvervoer van gevaarlijke goederen (ADR-vervoer). In totaal werden 9 vrachtwagens gecontroleerd. 1 chauffeur was niet in regel met de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen.

In samenwerking met 2 leden van de FOD Mobiliteit, gevaarlijke stoffen, controleerde een 3-koppige ploeg van de lokale politie Balen-Dessel-Mol onder andere op vrachtvervoer, rij- en rusttijden, inhaalverbod, ladingzekering, overlading, uitzonderlijk vervoer en de ADR-wetgeving. In 1 vrachtwagen was de kenmerking en etikettering niet in orde. Bovendien werd er een inbreuk vastgesteld op het vervoersdocument. Hij diende onmiddellijk een boete van 1 920 euro te betalen.