Buurtinformatienetwerk Heidehuizen uitgebreid

Het buurtinformatienetwerk (BIN) Heidehuizen in de gemeente Mol werd uitgebreid naar het hele grondgebied van Heidehuizen en Hutten en telt nu 167 leden. Bij de opstart  in oktober 2018 omvatte dit BIN 50 leden uit de Slachthuisstraat, Eekhoornstraat, Braambessenstraat en de Bremdoornstraat. De politiezone Balen-Dessel-Mol telt in totaal 12 BIN's en 1 buurtinformatienetwerk zelfstandigen (BIN/Z). 

De bedoeling van een BIN en een BIN/Z is dat bewoners van een wijk, maar ook winkeliers of bedrijven, de politie inlichten als ze iets verdachts zien. In het verleden kon de lokale politie al inbrekers en winkeldieven arresteren na meldingen van alerte burgers en winkeliers. Een BIN is een samenwerkingsverband tussen de lokale politie, bestuurlijke overheden en buurtbewoners die de veiligheid binnen de eigen woon- en/of werkomgeving moet versterken op basis van informatie-uitwisseling. Dit gebeurt op basis van het BE-ALERT-systeem, een alarmeringstool om de bevolking tijdens een noodsituatie snel en efficiënt te alarmeren. In een BIN staat sociale controle centraal om zo criminaliteit te voorkomen en aan te pakken. Wanneer bewoners van een wijk, maar ook winkeliers of bedrijven, de politie inlichten als ze iets verdachts zien onderneemt de politie de nodige stappen en informeert de leden van het netwerk. Als het onderzoek het toelaat, krijgen de BIN-leden ook feedback.

Wie zich wil aansluiten bij het BIN kan dat via een inschrijvingsformulier dat verkrijgbaar is via de betrokken wijkagent, via een mail naar onze preventiedienst celpreventie@politiebalendesselmol.be of bij de BIN-coördinator.

12 BIN’s en 1 BIN/Z in de politiezone Balen-Dessel-Mol

Mol:

 •         BIN/Z Mol centrum
 •         BIN Wezel (Schaapsbeemdenweg)
 •         BIN Wezel (Albertlaan)
 •         BIN Gompel
 •         BIN Ezaart (Keikenstraat)
 •         BIN Heidehuizen
 •         BIN Rauw
 •         BIN Watertorenstraat

Balen:

 •          BIN Hulsen
 •          BIN Rosselaar
 •          BIN Bukenberg

Dessel:

 •          BIN industriezone omgeving Zandbergen-Stenehei
 •          BIN Broekstraat