Installatievergadering politieraad van politiezone Balen-Dessel-Mol

Op maandag 11 februari legden de 19 nieuw verkozen raadsleden de eed af voor de nieuwe politieraad van de politiezone Balen-Dessel-Mol. 
De organisatie en het beheer van de politiezone staat onder leiding van het politiecollege en de politieraad. De politieraad is als het ware de bestuursraad van onze politiezone. De raad bestaat uit de drie burgemeesters en 19 raadsleden van de zonegemeenten.

Nieuwe politieraad

Van de 19 raadsleden worden net als in de vorige bestuursperiode 6 raadsleden afgevaardigd vanuit Balen, 3 vanuit Dessel en 10 vanuit Mol.

 • Balen: Els Van Hout (SP.A), An Lenaerts (CD&V), Ludo Lenaerts (N-VA), Evert Mol (CD&V), Dieter Mols (CD&V), Christophe Vandyck (N-VA)
 • Dessel: Dirk Melis (D&W), Pascale Segers (N-VA), Viviane Willems (N-VA)
 • Mol: Anneleen Dom (N-VA), Davy Geboers (N-VA), Jozef Lodewijckx (CD&V), Frederik Loy (CD&V), Sofie Molenberghs (Vlaams belang), Hans Schoofs (Open VLD), Zehra Ünlü (SP.A),
  Jan Vangheel (N-VA), Lander Geyzen (MEMO), Christophe Verdonck (CD&V)

Politieraadsleden An Lenaerts, Els Van Hout, Jozef Lodewijckx, Ludo Lenaerts, Viviane Willems, Zehra Ünlü en Jan Vangheel zetelden ook al in een vorige politieraad. De overige 12 leden zijn nieuwe gezichten in onze politieraad.

Bevoegdheden politieraad

 • het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie;
 • het goedkeuren van de begroting van het lokaal politiekorps;
 • het bepalen van de formatie van het operationeel en administratief personeel;
 • het verlengen van het mandaat van de korpschef;
 • vacantverklaren van statutaire functies;
 • de benoeming en oppensioenstelling van statutaire personeelsleden;
 • het instellen van hoger beroep m.b.t. de begroting en de rekeningen.

Bijeenroeping politieraad

De politieraad vergadert in principe zo vaak als de zaken die tot haar bevoegdheid behoren, het vereisen.
Het voorzitterschap van het politiecollege en de politieraad ligt de komende 2 jaar in handen van de burgemeester van Dessel, Kris Vandijck.
Deze vergaderingen vinden de volgende 2 jaar telkens plaats op maandag om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis in Dessel.
Hieronder volgt de planning voor de politieraadzittingen in 2019.

 • Maandag 11 februari 2019
 • Maandag 18 maart 2019
 • Maandag 6 mei 2019
 • Maandag 14 oktober 2019
 • Maandag 2 december 2019

Bevoegdheden politieraad

 • het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie;
 • het goedkeuren van de begroting van het lokaal politiekorps;
 • het bepalen van de formatie van het operationeel en administratief personeel;
 • het verlengen van het mandaat van de korpschef;
 • vacantverklaren van statutaire functies;
 • de benoeming en oppensioenstelling van statutaire personeelsleden;
 • het instellen van hoger beroep m.b.t. de begroting en de rekeningen.

Bijeenroeping politieraad

De politieraad vergadert in principe zo vaak als de zaken die tot haar bevoegdheid behoren, het vereisen.
Het voorzitterschap van het politiecollege en de politieraad ligt de komende 2 jaar in handen van de burgemeester van Dessel, Kris Vandijck.
Deze vergaderingen vinden de volgende 2 jaar telkens plaats op maandag om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis in Dessel.
Hieronder volgt de planning voor de politieraadzittingen in 2019.

 • Maandag 11 februari 2019
 • Maandag 18 maart 2019
 • Maandag 6 mei 2019
 • Maandag 14 oktober 2019
 • Maandag 2 december 2019