Nieuw buurtinformatienetwerk in Heidehuizen

Op woensdag 10 oktober ging een buurtinformatienetwerk (BIN) van start in Heidehuizen in Mol. Het BIN omvat de Slachthuisstraat, Eekhoornstraat, Braambessenstraat en de Bremdoornstraat. De burgemeester van Mol Paul Rotthier, Korpschef Roger Mol, hoofdinspecteur en diefstal/preventieadviseur Dirk Arrazola de Onate en de coördinator van het BIN Jos Lodewijckx ondertekenden de oprichtingsakte van dit 9de buurtinformatienetwerk in politiezone Balen-Dessel-Mol.  

 

Een BIN is een samenwerkingsverband tussen de lokale politie, bestuurlijke overheden en buurtbewoners met als doel de veiligheid binnen de eigen woon- en/of werkomgeving te versterken op basis van informatie-uitwisseling.

In een BIN staat sociale controle centraal om zo criminaliteit te voorkomen en aan te pakken. Bedoeling is dat bewoners van een wijk, maar ook winkeliers of bedrijven, de politie inlichten als ze iets verdachts zien. De politie onderneemt dan de nodige stappen en informeert de leden van het netwerk. Als het onderzoek het toelaat, krijgen de BIN-leden ook feedback. In het verleden kon de lokale politie al inbrekers en winkeldieven arresteren na meldingen van alerte burgers en winkeliers.

Met het BIN in Heidehuizen telt onze politiezone 8 buurtinformatienetwerken en één winkelinformatienetwerk (WIN):

 • BIN Hulsen
 • BIN Rosselaar
 • BIN industriezone Zandbergen - Stenehei
 • BIN Wezel, Schaapsbeemdenweg
 • BIN Wezel, Albertlaan
 • BIN Gompel
 • BIN Ezaart, Keikenstraat
 • BIN Heidehuizen
 • WIN Mol Centrum
   

Aansluiten bij BIN Heidehuizen?

Het buurtinformatienetwerk staat open voor alle inwoners van de Slachthuisstraat, Eekhoornstraat, Braambessenstraat en de Bremdoornstraat in Heidehuizen. Aansluiten kan via een inschrijvingsformulier dat verkrijgbaar is bij de BIN-coördinator via mail op lode.jcpd@telenet.be of de betrokken wijkagent. De aanvraag kan ook gestuurd worden naar onze diefstallen/preventiedienst via celpreventie@politiebalendesselmol.be.