Ruiten en spiegels ijsvrij maken

Door de koudere temperaturen worden bestuurders regelmatig geconfronteerd met dichtgevroren ruiten.  IJs op de ruiten en spiegels is niet alleen een forse belemmering van het zicht, het kan ook een stevige boete tot gevolg hebben. Wat zegt de Wet? De Wet bevat geen bepaling die uitdrukkelijk zegt dat bestuurders verplicht zijn alle ruiten en spiegels vrij van ijs en sneeuw te maken. Maar, Art. 8.3 van de Wegcode bepaalt: “Elke bestuurder moet in staat zijn te sturen, en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en rijvaardigheid bezitten. Hij moet steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig of zijn dieren goed in de hand hebben.”

Uit deze bepaling leidt men af dat elke bestuurder verplicht is om zijn of haar voertuig ijs- en sneeuwvrij te maken om alle nodige rijbewegingen te kunnen uitvoeren. Als u niets kan zien, kan u immers ook niet alle nodige rijbewegingen uitvoeren. Wie de ruiten en spiegels niet ijsvrij maakt, riskeert een boete met een prijskaartje van 116 euro.