Procedure onrustwekkende verdwijningen ouderen

De politiezone Balen-Dessel-Mol krijgt regelmatig aangiftes van onrustwekkende verdwijningen van bejaarden. De politie werkte samen met de OCMW's, zorginstellingen en thuiszorgdiensten uit de regio een procedure uit rond dwalende personen. Met een stappenplan en een standaardfiche voor elke bejaarde, moeten onrustwekkende vermissingen snel opgevolgd en opgelost worden.

De lokale politie krijgt jaarlijks gemiddeld 19 meldingen van onrustwekkende verdwijningen. In 10 % van de gevallen gaat het over oudere personen met dementie, dwalende personen. Deze cijfers maken duidelijk dat de problematiek rond dementie niet geminimaliseerd mag worden. Bedoeling is om in de toekomst sneller en efficiënter op te treden bij een verdwijning. Dit door het personeel uit de zorgsector te informeren en sensibiliseren en duidelijke afspraken te maken. Nu blijkt vaak dat de zorgverlener niet over de juiste informatie beschikt, waardoor er veel tijd verloren gaat.

Stappenplan opstart zoektocht

Elke thuiszorgdienst of zorginstelling heeft een stappenplan voor de opstart van een zoektocht naar een vermiste persoon. Dit stappenplan geeft tips voor de eerste momenten in een opsporing in de zorginstelling of het huis van de vermiste. Hiermee kan de zorgverlener gestructureerd aan de slag en het zorgt bovendien voor een heldere communicatie met collega's en familie.

Fiche vermiste personen

Bovendien ligt bij elke bejaarde een fiche met belangrijke gegevens. Persoonsgegevens, een recente foto van de betrokkene, informatie over de medische en sociale achtergrond en een persoonsbeschrijving zijn belangrijke items op de fiche. Zorginstellingen en thuiszorgdiensten engageren zich om deze fiches in te vullen. Bij een onrustwekkende verdwijning moeten enkel de uiterlijke kenmerken van de persoon op het moment van de verdwijning en informatie over de plaats waar hij of zij het laatst werd gezien nog aangevuld worden. Dat zorgt voor een behoorlijke tijdswinst. Het is een leidraad om een snelle start van het zoekproces naar de vermiste mogelijk te maken. Het is tenslotte van belang dat de politie in een vroeg stadium over de juiste informatie van de vermiste beschikt.

Het stappenplan en een blanco model van de fiche 'vermiste persoon' kan je hieronder downloaden.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 014 33 37 00.