Ben ik verplicht om het antwoordformulier in te vullen?

Dit is afhankelijk van het soort inbreuk (onmiddelijke inning of een verkeersinbreuk) en bijgevolg het soort antwoordformulier.

Indien bovenaan het antwoordformulier vermeld staat dat je het formulier binnen 8 dagen moet terugbezorgen, ben je steeds verplicht om dit te doen. Onafhankelijk of je akkoord gaat met de overtreding of niet. In dit geval staat er geen boetebedrag vermeld in het proces-verbaal.

Wanneer bovenaan het antwoordformulier vermeld staat 'enkel terug te sturen binnen 8 dagen bij niet akkoord inbreuk/betaling' dan moet je het formulier alleen invullen en terugbezorgen in de volgende gevallen:

  • je gaat niet akkoord met de overtreding;
  • je was zelf niet de bestuurder van het voertuig.

Let op: wanneer je de boete betaalt, wordt er automatisch verondersteld dat je ermee akkoord gaat. Indien je de boete niet betaalt, volgt er eventueel een minnelijke schikking van het parket (boete verhoogd met € 10) of een dagvaarding.

Ook in het geval de eigenaar van het voertuig niet de overtreder is, volgt er bij niet-betaling van de boete een duurdere minnelijke schikking of dagvaarding van het parket. Een onderlinge regeling tussen overtreder en eigenaar om de boete onmiddellijk te betalen bespaart dus geld.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 014 33 37 00.