Fietslessen voor volwassenen

In het najaar van 2021 organiseerde Neteland Welzijn en Zorg in samenwerking met de stad Herentals voor de eerste keer een lessenreeks fietsen voor volwassenen. Het aantal inschrijvingen liep snel op waardoor werd besloten in 2022 een vervolg te breien aan dit project.

fiets

23 mensen meldden zich aan voor de 2e lessenreeks. Zij werden doorverwezen door de sociale diensten of door de lesgevers van Ligo Centrum voor Basiseducatie Kempen. Net zoals de eerste keer werden de deelnemers begeleid door vrijwilligers die hiervoor een opleiding kregen.

Ook de politiezone Neteland zette zijn schouders onder het project gezien de lessen doorgingen in het verkeerspark van Herentals. Dit was een grote meerwaarde voor de deelnemers gezien zij reële verkeerssituaties konden oefenen voordat zij zich in het verkeer begaven. De deelnemers leerden niet enkel technisch fietsen maar kregen ook theorieles over de verkeersregels.

Omdat veel van de deelnemers nog kleine kinderen hebben, was er wekelijks de mogelijkheid om de kinderen mee te brengen. Een aantal vrijwilligers en wijkwerkers hielden een oogje in het zeil. De kinderen konden veilig spelen in een mooie ruimte die ter beschikking werd gesteld door WZC Sint-Anna of gingen bij mooi weer buiten spelen in het Netepark.  

De 2e lessenreeks was een groot succes. 17 mensen behaalden hun fietsdiploma en zijn een stuk mobieler in onze regio. Niet alleen is hun mobiliteit verbeterd, maar ook is hun sociaal netwerk sterker geworden.

De deelnemers kregen de kans om na de lessenreeks hun fiets aan te kopen tegen een zeer democratische prijs. Er werden 8 fietsen verkocht. Deze fietsen werden in 2021 gedoneerd door een aantal vrijgevige inwoners van de regio Neteland Welzijn en Zorg en werden nadien in orde gebracht door de vrijwilligers van de Fietsbieb.