Ik ontving een proces-verbaal van waarschuwing.

Een proces-verbaal van waarschuwing wordt uitgeschreven voor een lichte, onopzettelijke overtreding (bijvoorbeeld bij een defect licht, een ontbrekend document, …).

Binnen de op het proces-verbaal aangegeven termijn moet je je in regel stellen. Daarna begeef je je naar een politiebureau van je eigen keuze, waar gecontroleerd wordt of je je in regel stelde. Deze politiedienst maakt het ingevulde waarschuwingsformulier aan de vaststellende politiedienst over.

Opgelet! Een proces-verbaal van waarschuwing blijft een vaststelling van een overtreding. In theorie kan het parket toch nog een minnelijke schikking onder de vorm van een boete voorstellen of overgaan tot dagvaarding voor de politierechtbank.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 089366800.