Politie Leuven neemt nieuw flitstoestel in gebruik voor meer verkeersveiligheid

De Leuvense politie schakelt een versnelling hoger wat betreft snelheidshandhaving. Vanaf donderdag 25 mei wordt ook in Leuven de ‘LiDAR’ ingezet. Dit verplaatsbare flitstoestel kan gedurende langere periodes ingezet worden voor snelheidscontrole zonder dat er een politie-inspecteur aan te pas komt.

LiDAR

Overdreven snelheid blijft, zo blijkt uit de statistieken, een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen. Voertuigen die aan onaangepaste snelheid rijden, zorgen ook voor een onveilig gevoel en ergernis bij andere weggebruikers. Om die reden blijft de Leuvense politie hier aandacht aan besteden.

Naast de vaste snelheidscamera’s onder meer langs de Leuvense ring, maakt de politie ook al heel wat jaren gebruik van verplaatsbare snelheidscamera’s zowel op anoniem voertuig als op pikkel. Wanneer uit cijfermateriaal en uit klachten van buurtbewoners blijkt dat er in een bepaalde straat te snel gereden wordt, speelt de politie daar op in door op die locaties met bemande flitstoestellen snelheidscontroles te organiseren. Maar dat vraagt dus heel wat personeelsinzet. 

Dat is bij de LiDAR niet het geval. Eenmaal de LiDAR, ook gekend als ‘superflitser’, is opgesteld kan hij lange tijd autonoom functioneren zonder dat een verkeersagent in de buurt komt. “De personeelsleden die daardoor vrij komen kunnen ondertussen worden ingezet voor andere acties die de verkeersveiligheid ten goede komen, bijvoorbeeld alcoholcontroles”  aldus Mathieu Caudron, woordvoerder van de PZ Leuven. In Leuven zal de LiDAR telkens een week lang op eenzelfde locatie blijven staan om vervolgens naar een andere plaats te worden verhuisd. De eerste flitslocatie betreft de Spoordijk in Kessel-Lo waar maximaal 50 km/uur mag gereden worden.

Go for zero

De Leuvense politie hoopt met de inzet van de duidelijk herkenbare en zichtbare LiDAR een ontradend effect te hebben en bestuurders er toe aan te zetten zich altijd en overal aan de snelheidslimieten te houden. Dat moet het aantal ongevallen en gewonden nog meer omlaag halen. En ook nog even benadrukken dat wie zich aan de snelheidsregels houdt bijdraagt aan die algemene verkeersveiligheid én niets te vrezen heeft van de superflitser.

Bekijk ook de reportage over de LiDAR op ROB-TV.