Onze organisatie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 185 politiezones, waarvan politiezone Leuven er één is. Wij staan in voor Leuven en zijn deelgemeentes Kessel-Lo, Heverlee, Wijgmaal en Wilsele.

Wil je meer weten over de werking van de geïntegreerde politie, bekijk dan dit filmpje.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Jean-Paul Mouchaers. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van de burgemeester, Mohamed Ridouani.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

  • Wijkwerking,
  • Onthaal,
  • Interventie,
  • Slachtofferbejegening,
  • Lokale recherche,
  • Handhaving openbare orde,
  • Verkeer

Onder deze rubriek vind je onder andere ons organisatiemodel, onze missie, visie, waarden en onze korpsslogan. Ook vind je er meer informatie over het zonaal veiligheidsplan en onze bestuursorganen.

Als politiezone kan je niet zomaar zelf alle beslissingen nemen, overleg met de verschillende bestuursorganen is essentieel.

Sinds 2010 heeft politie Leuven een eigen korpsslogan: Met oog voor iedereen. Deze slogan werd geïntegreerd in een woordenwolk waarin al onze kernwaarden vervat zitten.

Onze missie, visie en waarden verwoorden kernachtig welke waarden wij hoog in het vaandel dragen, welke dienstverlening wij willen bieden en hoe we dit aanpakken.

Dit is ons organisatiemodel. Wens je meer info, stel je vraag dan via pz.leuven@police.belgium.eu

Het zonaal veiligheidsplan is een plan waarin de prioriteiten van een politiezone vastgelegd worden. De voorbereiding hiervan gebeurt in de zonale veiligheidsraad.