Onze organisatie

Logo

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 185 politiezones, waarvan politiezone Leuven er één is. Wij staan in voor Leuven en zijn deelgemeentes Kessel-Lo, Heverlee, Wijgmaal en Wilsele.

Wil je meer weten over de werking van de geïntegreerde politie, bekijk dan dit filmpje.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Jean-Paul Mouchaers. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van de burgemeester, Mohamed Ridouani.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

  • Wijkwerking,
  • Onthaal,
  • Interventie,
  • Slachtofferbejegening,
  • Lokale recherche,
  • Handhaving openbare orde,
  • Verkeer

Onder deze rubriek vind je onder andere ons organisatiemodel, onze missie, visie, waarden en onze korpsslogan. Ook vind je er meer informatie over het zonaal veiligheidsplan en onze bestuursorganen.