Intrafamiliaal geweld

Wat is intrafamiliaal geweld of partnergeweld? Is dit een prioriteit voor de Leuvense politie en hoe pakken zij dit aan?

IFG

Definities

Intrafamiliaal geweld (IFG)

Elk dwingend, intimiderend gedrag dat uitgeoefend wordt tegenover een gezins- of familielid of (ex)-intieme partner en gepaard gaat met geweld of dreiging met geweld.

Partnergeweld

Elke vorm van fysisch, psychisch, seksueel of economisch geweld tussen echtgenoten of personen die samenwonen of samengewoond hebben, op basis van een duurzame affectieve en seksuele band. Partnergeweld is een van de meest voorkomende vormen van intrafamiliaal geweld.

Aanpak

De aanpak van intrafamiliaal- en partnergeweld (IFG) is een van de prioriteiten van de Leuvense politie. Het fenomeen wordt korpsbreed aangepakt; alle diensten en afdelingen hebben hun eigen taak in het proces. Daarnaast is er een werkgroep die wekelijks samenkomt om de opvolging van de dossiers te bespreken en te evalueren.

De politie werkt in dit verband nauw samen met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). 

Een boekje voor het bloeden

In 2006 werd in Leuven een eerste samenwerkingsprotocol partnergeweld ondertekend. De ondertekenaars engageerden zich om geweld in de familiale sfeer op een krachtdadige manier aan te pakken: geweld moet stoppen! Via preventieve campagnes wordt er permanent de nadruk op gelegd dat geweld in de huiselijke sfeer niet aanvaard wordt. Sinds dit eerste protocol is er een lange weg afgelegd en een efficiënte aanpak van het probleem ontwikkeld.

Uit dit samenwerkingsprotocol vloeide de publicatie Een boekje vóór het bloeden voort. Daarin wordt de Leuvense aanpak van intrafamiliaal geweld uit de doeken gedaan. In het boekje worden de verschillende partners die betrokken zijn bij het bestrijden van het fenomeen, waaronder politie, voorgesteld. In totaal gaat het om een tiental diensten en organisaties.