Inbraakpreventie

Je kan zelf heel wat maatregelen nemen om het risico op een inbraak te verminderen. De meeste inbrekers staken hun inbraakpoging gemiddeld na 3 minuten, omdat dan hun kans om gevat te worden aanzienlijk toeneemt. 

Inbraakpreventie

Organisatorische maatregelen

Dit is de eerste stap in een beveiligingsplan: organisatorische maatregelen of goede gewoontes.

Je vindt een overzicht van de organisatorische maatregelen in dit document.

• Ben je langere tijd afwezig? Je kan dan beroep doen op politie voor afwezigheidstoezicht.

• Merk je op dat een persoon zich verdacht gedraagt of zie je dat een deur of raam geforceerd is, verwittig dan onmiddellijk de politie via 101 of 016 210 610.

Bouwkundige maatregelen

Organisatorische maatregelen zijn een eerste belangrijke stap om de kans op een inbraak te verkleinen. Wil je een stap verder gaan en je appartement of studio of woning beveiligen? Dan kan je extra bouwkundige maatregelen nemen. Je kan hiervoor beroep doen op de diefstalpreventieadviseurs (zie hieronder).

Je vindt al wat tips in dit filmpje.

Elektronische maatregelen

Denk je er aan een alarm te installeren? In de folder ‘Geen nodeloos alarm’ vind je meer info.

Diefstalpreventieadvies

Wil je graag meer informatie of een deskundig advies om inbrekers (deze keer) te vlug af te zijn? Of ben je van plan te renoveren en wil je graag een advies op maat van je woning? Vraag dan zeker advies aan de diefstalpreventieadviseur. De diefstalpreventieadviseur geeft je gratis en vrijblijvend advies om je woning beter te beveiligen. Je vindt alle informatie op de website van stad Leuven.

Iedereen kan beroep doen op de diefstalpreventieadviseurs van de preventiedienst: als particuliere bewoner (eigenaar/huurder) of als handelaar (voor winkels, horeca…) of als ondernemer (kantoren, bedrijven…). 

Ook scholen, diensten voor kinderopvang …  kunnen beroep doen op de preventiedienst. 

De algemene directie veiligheid en preventie van de federale overheidsdienst binnenlandse zaken maakte een draaiboek beveiliging scholen: preventie inbraak, diefstal en vandalisme en een draaiboek toegangscontrole kinderopvang. Beide draaiboeken zijn een praktisch instrument waarin men algemene informatie over het opstellen van een beveiligingsbeleid kan terugvinden, aangevuld met concreet advies over de manier waarop de verschillende ruimtes binnen en buiten de school/kinderopvang kunnen beveiligd worden en richtlijnen voor het uitwerken van procedures.