Overslaan en naar de inhoud gaan
Bel voor dringende politiehulp 101. Geen spoed, wel politie? Bel 016 21 06 11.
Combi die over Grote Markt rijdt

Nieuws

opengebroken raam

Vacature: Technisch consulent inbraak- en diefstalpreventie

Niveau B - consulent

Voorgevel Fietscentrale

Enkele maanden terug verhuisde de Fietscentrale van de Vunt in Holsbeek naar een volledig nieuw ingerichte locatie op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo. Er is ruimte om 2.800 rijwielen netjes geordend te plaatsen tot ze door de rechtmatige eigenaar opnieuw worden opgehaald of tot ze worden overgedragen aan de vzw Velo. Met regelmatige fietsruimingen willen de medewerkers van de Fietscentrale er voor zorgen dat de beperkte fietsparkeerfaciliteit optimaal wordt benut, dat fietswrakken uit het straatbeeld verdwijnen en dat foutief en hinderlijk gestalde fietsen op het openbaar domein worden verwijderd. Dat laatste met het oog op een betere doorstroming en meer verkeersveiligheid. In 2017 werden meer dan 5.000 fietsen opgehaald.

Parkeerverbod

Vanaf 1 februari 2018 is het mogelijk om je vergunning voor inname openbaar domein online aan te vragen. Je hoeft hiervoor dus niet langer naar het politiecommissariaat te komen wanneer je een container of verhuiswagen wil plaatsen of een parkeerverbod wil aanvragen. Vraag je vergunning wel tijdig aan:

  • 7 werkdagen vóór activiteiten of werken die geen verkeershinder veroorzaken.
  • 14 werkdagen vóór activiteiten of werken die het verkeer belemmeren.

 

Motorrijder van de dienst verkeer

Tijdens de eerste zes maanden van 2017 daalde het aantal verkeersongevallen met 8,1% tegenover dezelfde periode van vorig jaar. Traditioneel zien we echter een stijging van het aantal verkeersongevallen in september en oktober, niet toevallig de start van het school- en academiejaar, het moment waarop grote groepen van weggebruikers zich weer in het verkeer begeven. De Leuvense politie wil deze stijgende trend dit jaar doorbreken, enerzijds door de komende maanden weggebruikers te sensibiliseren van het belang van de kennis van de verkeersregels en anderzijds door intensief te controleren op het naleven ervan. Daarnaast vragen wij aan alle weggebruikers om hoffelijk te zijn en oog te hebben voor elkaar. Zo werken we samen aan een verkeersveilig Leuven.

Roger Seldeslachts

De senior van de maand februari is Roger Seldeslachts, geboren (13 september 1941) en getogen te Lovenjoel. Hij woont er nog steeds, want hij heeft gebouwd naast het bedrijf van zijn grootouders, bij wie zijn ouders inwoonden. Na de lagere school in zijn geboortedorp ging Roger, net als zijn drie jaar oudere zus, op internaat. Eerst in het Sint-Pieterscollege te Leuven, waar hij het vier jaar volhield. Voor de laatste drie jaar van zijn humaniorastudies Latijn-Grieks verkaste hij naar het internaat van het Drievuldigheidscollege wegens.… de mindere kwaliteit van het internaatseten in het Sint-Pieterscollege.

Laatste nieuws