Missie, visie en waarden

Onze missie, visie en waarden verwoorden kernachtig welke waarden wij hoog in het vaandel dragen, welke dienstverlening wij willen bieden en hoe we dit aanpakken.

Missie

Onder het gezag van de bevoegde overheden draagt de politie Leuven, op lokaal niveau en als bevoorrechte partner, bij tot de maatschappelijke veiligheid door het verzekeren van een excellente basispolitiezorg.

Visie

Politiezone Leuven wil één lokale politiedienst zijn met een positief imago, die vanuit haar korpsbrede werking en sterke betrokkenheid van alle medewerkers instaat voor een kwaliteitsvolle dienstverlening, anticipeert op uitdagingen en dit doet met oog voor iedereen.

Waarden

Bij de uitvoering van onze opdrachten gedragen wij ons integer, stellen we ons dienstbaar op en nemen wij onze verantwoordelijkheid; dit vanuit een sterke betrokkenheid wat zich o.a. uit in een grote actiebereidheid.