Projecten

Hier vind je informatie over een aantal van onze projecten zoals preventie, verkeersveiligheid en klasadoptie.

Je kan zelf voorkomen dat je slachtoffer wordt van diefstal aan en uit je voertuig, gauwdiefstal of fietsdiefstal. Ook winkeliers kunnen maatregelen nemen om winkeldiefstal te vermijden.

Het welzijn van dieren ligt de Leuvense politie nauw aan het hart. Daarom werd een interne werkgroep opgericht die zich specialiseren in de dierenwelzijnswet. Ook het probleem van de zwerfkatten in Leuven wordt systematisch aangepakt.

Je kan zelf heel wat maatregelen nemen om het risico op een inbraak te verminderen. De meeste inbrekers staken hun inbraakpoging gemiddeld na 3 minuten, omdat dan hun kans om gevat te worden aanzienlijk toeneemt.

Wat is intrafamiliaal geweld of partnergeweld? Is dit een prioriteit voor de Leuvense politie en hoe pakken zij dit aan?

Leerlingen uit het zesde leerjaar worden een gans jaar begeleid door een inspecteur van de politie, hun eigen klasagent. Doel is enerzijds de jongeren weerbaar te maken voor verleidingen als drugs, alcohol en spijbelen en anderzijds de drempel naar de politie te verlagen.

De stad, de politie en de Preventiedienst van stad Leuven proberen met een waaier aan maatregelen ouders en leerlingen aan te moedigen om te voet of met de fiets naar school te gaan. En natuurlijk willen we allemaal dat dit in optimale - veilige - omstandigheden gebeurt. Verkeersopvoeding krijgt daarom heel wat aandacht.