Met oog voor iedereen

Sinds 2010 heeft politie Leuven een eigen korpsslogan: Met oog voor iedereen. Deze slogan werd geïntegreerd in een woordenwolk waarin al onze kernwaarden vervat zitten.

Politie Leuven staat in de samenleving als één van de actoren die werkt aan de maatschappelijke veiligheid. Hierbij willen we een extern georiënteerde, dienstverlenende politieorganisatie zijn die invulling geeft aan een gemeenschapsgerichte en informatiegestuurde werking.

Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de verwachtingen van iedereen die op één of andere manier een belang heeft bij de werking van het politiekorps: de Leuvense bevolking, de tijdelijke bewoners (o.m. studenten), de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, bezoekers, uiteenlopende doelgroepen en partners, enz. Ook onze eigen medewerkers verdienen die aandacht.

Politie Leuven heeft "oog voor iedereen". We luisteren om te begrijpen, we stellen het oordelen uit en schorten onze vooroordelen op, we stellen ons dienstbaar op, we zijn toegankelijk en geven duidelijke informatie, we werken samen aan gemeenschappelijke uitdagingen, we zijn betrokken en we nemen onze verantwoordelijkheid, we tonen respect, …