Weekend zonder alcohol achter het stuur

Vrijdagmiddag, 11 januari werd het ‘weekend zonder alcohol het stuur’ officieel op gang getrokken door een gezamenlijke alcoholcontrole van federale en lokale politie op de E40 in Heverlee. Dat gebeurde in bijzijn van verschillende ministers en de gouverneur van Vlaams-Brabant. De eerste editie van dit alcoholvrije weekend loopt tot maandagmorgen om 6 uur. Een tweede editie zal plaatsvinden van 7 juni tot 10 juni.

De ongevallenstatistieken bewijzen dat acties tegen rijden onder invloed van alcohol noodzakelijk blijven. In 2017 werden in ons land 4.210 letselongevallen en ongevallen met dodelijke afloop geregistreerd waarbij een bestuurder onder invloed van alcohol betrokken was.

De politie van Leuven hecht enorm veel belang aan verkeersveiligheid. Naast het aanpakken van snelheidsduivels wordt er ook zwaar ingezet op acties tegen het rijden onder invloed van alcohol of drugs. Uiteraard wordt er deelgenomen aan de verschillende BOB-campagnes die van uit de nationale overheid worden georganiseerd. Maar aangezien verkeersveiligheid een prioriteit is in Leuven, gaan de controles inzake alcohol en drugs ook buiten de BOB-periodes permanent door. Met één doel voor ogen, het aantal ongevallen doen dalen.

Dit weekend zal er in Leuven op verschillende ogenblikken op verschillende plaatsen worden gecontroleerd. Enerzijds zijn er de vaste controleposten, daarnaast zijn er mobiele controles door patrouilles op herkenbaar en anoniem politievoertuig die chauffeurs uit het verkeer zullen plukken. Als chauffeur kan je eender waar, eender wanneer gecontroleerd worden.

Ook de volgende dagen en weekends staan nog verschillende controles klein- en grootschalige controles op de agenda. Wie op stap gaat doet er dan ook verstandig aan voor een BOB te kiezen, een alternatief te zoeken voor de auto of niet te drinken!