Nieuws

Fietsveilige week studenten

Dinsdag 14 oktober startte de verkeersveilige week voor fietsers. Loko, de KULeuven, de preventiedienst van de Stad Leuven en de Politie hebben de handen in mekaar geslagen om fietsers te overtuigen een aantal veel voorkomende overtredingen waardoor ze vooral zichzelf in gevaar brengen, achterwege te laten. De politie zet hiervoor studentenflik Nick in samen met 10 levensgrote metalen evenbeelden. De klonen van de studentenflik zullen deze en volgende week overal in het stadsbeeld opduiken.

Politie Leuven vraagt jullie ALERT te zijn

De aanpak van inbraken is voor politie Leuven een prioriteit en dit werd ook zo opgenomen in het zonaal veiligheidsplan 2014 -2017 (beleidsplan van de politiezone). Hoewel de Leuvense politie de nodige inspanningen levert om het fenomeen aan te pakken, stellen ze de laatste jaren toch een stijging van het aantal feiten vast. In 2013 werd ingebroken in 658 woningen en appartementen, dit was een stijging met 38,5% t.o.v. het jaar voordien. In de eerste zes maanden van 2014 werd al in 352 woongelegenheden ingebroken. Omdat verdachten meestal gevat worden na een telefoontje van een wakkere burger, lanceert de politie daarom vandaag haar ALERT-campagne om bewoners aan te sporen elke verdachte situatie onmiddellijk te melden aan de politie.

Rampoefening KBC

Vandaag om 10 uur werd op de site van KBC op de Brusselsesteenweg het startsein gegeven voor een grootschalige evacuatieoefening. Volgens het scenario van de oefening is er een ontploffing geweest waarbij ook enkele gewonden zijn gevallen. Brandweer, politie en medische hulpdiensten zijn op weg. Ook de veiligheidsdiensten van KBC nemen aan de oefening deel. Zij evacueren de medewerkers die in het gebouw aanwezig zijn en bieden hulp aan de collega's die de rol van gekwetste spelen.

Fietsdiefstallen pieken in Leuven

De voorbije 3 maanden (periode juni - augustus) registreerde de Leuvense politie meer dan 60 fietsdiefstallen in de deelgemeente Kessel-Lo. Vaak ging het om duurdere merkfietsen. Het aantal fietsdiefstallen op het ganse Leuvense grondgebied lag tijdens de eerste 8 maanden van dit jaar trouwens beduidend hoger dan dezelfde periode vorig jaar, toen het aantal feiten weliswaar zijn laagste peil sedert jaren bereikte.