Intern toezicht

De dienst intern toezicht voert toezicht uit op de taakuitvoering door de individuele politeambtenaar.

Deze dienst ontvangt en behandelt alle klachten die betrekking hebben op de werking van het politiekorps.