Laatste nieuws

Verplichte aangifte van geneutraliseerde vuurwapens uiterlijk tegen 14 maart 2021!

Begin 2019 werd het voorhanden hebben van onbruikbaar gemaakte vuurwapens aangifteplichtig!

Aangifte van bezit van geneutraliseerde vuurwapens

Iedereen die in het bezit is van een geneutraliseerd vuurwapen dat hij in het bezit heeft en verworven heeft vóór 14 september 2018 dient uiterlijk tegen 14 maart 2021 de volgende actie te ondernemen: