Korpschef

Hoofdcommissaris Luc Liboton staat sinds 28 januari 2003 in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het politiekorps en de uitvoering van het beheer ervan.
Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid, meer bepaald voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.
Zijn mandaat werd op 1 februari 2018 verlengd voor 5 jaar.