Organigram

In een steeds veranderende samenleving dienen ook wij voortdurend te evolueren. In 2017 hebben we onze functieprofielen en dus ook het bijhorend organigram aangepast.

U kan hier het huidige Organigram (pdf, 132 KB) van onze politiezone vinden.