Evenementen

Er valt heel wat te beleven in het Hageland. Via deze weg proberen wij je zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de activiteiten die plaatsvinden binnen onze politiezone en die hun weerslag hebben op de openbare orde (mogelijke geluidshinder, verkeershinder, omleidingen, afgesloten straten, volkstoelopen,...).

Geen resultaten gevonden.